lv | ee | lt

Enkarsijas sistēma

Organisma nosaukums                     spožlapsene Encarsia formosa

Organisma raksturojums   kārta - Hymenoptera, dzimta - Aphelinidae

Imago aptuveni 0,6 mm, melnu galvu un krūtīm, dzeltenu vēderu, tēviņš lielāks par mātīti, viscaur melns. Sešas attīstības stadijas (ola, trīs kāpura stadijas, kūniņa un imago). Visas attīstības stadijas izņemot imago norisinās saimnieka organismā.

Darbības raksturojums

Parazitē uz siltumnīcu baltblusiņas Trialeurodes vaporariorum un tabakas baltblusiņas Bemisia tabaci (priekšroku dodot siltumnīcu baltblusiņai). Encarsia formosa iedēj oliņu baltblusiņas kāpurā, no olas izšķīlies parazītlapsenes kāpurs barojas ar baltblusiņas kūniņas saturu.

Izmanto siltumnīcu baltblusiņu apkarošanai segtajās platībās, augu mājās: tomātiem, gurķiem, zemenēm, paprikai, kā arī siltumnīcā audzēto ziedaugu kultūrām: puansetijām, krizantēmām, gerberām, rozēm.

Iepakojums

Pie kartona plāksnēm fiksēti parazitēti siltumnīcu baltblusiņu pupāriji, no kuriem izšķilsies Encarsia formosa, kā arī brīvi birstošs materiāls (parazitēti pupāriji) 30 ml kolbā.

Iepakojuma veidi:

100 pupāriji/plāksne – 100 plāksnes, kopā – 10 000 pupāriji

100 pupāriji/plāksne – 50 plāksnes, kopā – 5 000 pupāriji

50 pupāriji/plāksne – 100 plāksnes, kopā – 5 000 pupāriji

100 pupāriji/plāksne – 10 plāksnes, kopā – 1 000 pupāriji

30 ml kolba ar 5 000 pupārijiem zāģu skaidās

 

Lietošanas devas

Encarsia formosa

īp/m²

Iepakojums/m²

Lietošanas intervāls

100 p/pl

100 pl

10 000 īp.

100 p/pl

50 pl

5 000 īp.

50 p/pl

100 pl

5 000 īp.

100 p/pl

10 pl

1 000 īp.

30 ml

5 000 īp.

 

Profilaktiski

1,5 - 3

3330-6660

1667-3330

1667-3330

333-667

1667-3330

3 x ar intervālu 7-14 dienas

Vispārējai izlaišanai

3-4

2500-3330

1250-1667

1250-1667

250-333

1250-1667

3-4 x ar 7 dienu intervālu

Invāzijas perēkļos

5-10

1000-2000

500-1000

500-1000

100-200

500-1000

3-4 x ar 7 dienu intervālu

 

Lietošana

Uzmanīgi atver iepakojumu, iekarina kartona sloksnes augos - aptuveni 60-90 cm zemāk par galotni. Jāizvairās no iekāršanas tiešā saules gaismā. Iepakojumu satvert uzmanīgi, lai nesaspiestu kūniņas ar pirkstiem!

Beramo materiālu izber tieši uz lapām vai iekārtos Bioboksos. Bioboksus jaunos augos iekar 30 cm virs augsnes līmeņa, vai vecākos augos 120 cm virs augsnes līmeņa.

Nepieciešamais mikroklimats

Gaisa temperatūrai vēlams būt robežās no 23-26°C, pie t° zemāk par 18°C E. formosa praktiski pārtrauc lidot, tāpat E. formosa attīstībai un parazitēšanai nelabvēlīga ir t° virs 30°C.

Uzglabāšana

Pēc saņemšanas no piegādātāja 1 - 2 dienas, 6-8°C temperatūrā, tumsā, pie relatīvā gaisa mitruma virs 85%.

Papildus

Latvijas valsts augu aizsardzības dienestā reģistrēto etiķeti var apskatīt spiežot šeit.

Vairāk informācija no ražotāja mājas lapas var apskatīt spiežo šeit.