lv | ee | lt

Feromoon püünised

Feromonu slazdus izmanto dažādu kaitēkļu pievilināšanai. Galvenokārt monitoringam, lai zinātu, kad kaitēklis ir parādījies un vajag izlaist labo kukaini vai arī veikt savlaicīgu miglojumu. 

Darbības princips:

Feromonu slazdos ievietotais feromons (visbiežāk kukaiņu mātīšu dzimuma feromons) pievilina attiecīgās kukaiņu sugas tēviņus, kas meklē mātītes, lai pārotos. Ja feromons kā produkts ir nemainīgs, tad izvēloties slazdus, pastāv izvēles iespējas: ir līmes slazdi (Delta trap) un piltuves veida slazdi (Funnel trap). Līmes slazdus lieto, ja kaitēklis vēlāk nav jāatpazīst – pielipis kukainis cenšas atbrīvoties un bieži vien tā piederību kādai konkrētai sugai pēc morfoloģiskajām pazīmēm noteikt grūti. Tad labāk lietot piltuves veida slazdus, kuros kukainis, feromona pievilināts, gan iekļūst, kādu laiku paliek dzīvs tomēr ārā vairs netiek.

 

Interesantu paņēmienu jāņogulāju stiklspārņa (Synanthedon tipuliformis) likvidēšanai upeņu platībās izstrādāja Jaunzēlande dārzkopji pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados. Izkarot 500 feromonu dispenserus uz hektāru dārza platības, tika panākts, ka stiklspārņa tēviņi vairs nespēja atrast mātītes un sekmīgi pāroties. Rezultāts bija izcili labs – efektivitāte daudzviet pat 99,99%, diemžēl ne katram tāds paņēmiens ir pieņemams tā lielo izmaksu dēļ.

Zemāk galerijā var redzēt visus slazdu veidus.

Uz pasūtījumu ir pieejami šādi feremoni:

Nosaukums Iepakojumā Ieteicamais slazds
Caps. Ceratistis capitata 2 Mc Phail slazds
Caps. Cossus cossus 2 Funnel slazds
Caps. Dacus oleae 2 McPhail slazds
Caps. Quadraspidiotus perniciosus 2 Delta slazds
Caps. Rhagoletis cerasi 2 McPail slazds
Caps. Synanthedon myopaeformis 2 Delta slazds
Caps. Synanthedon tipuliformis 2 Delta slazds
Caps. Thaumetopoea pityocampa 2 Funnel slazds
Caps. Zeuzera pyrina 2 Funnel slazds
Caps. Cameraria ohridella 10 Funnel slazds / Cameraria ohridella slazds
Caps. Cydia pomonella - Hobby 1 lure Delta slazds / Funnel slazds
Caps. Duponchelia fovealis 2 Delta slazds
Caps. Glyphodes perspectalis 2 Funnel slazds
Caps. Operophtera brumata 2 Delta slazds
Caps. Phyllocnistis citrella 2 Delta slazds / Funnel slazds
Caps. Planococcus citri 2 Bug-Scan Yellow / Delta slazds
Caps. Resseliella theobaldi 2 Delta slazds
Caps. Rhynchophorus ferrugineus (700 mg + synergist) 10 Picusan slazds
Caps. Rhynchophorus ferrugineus (700 mg) 2 Picusan slazds
Caps. Thaumetopoea pityocampa 1 long life lure Funnel slazds
Caps. Thaumetopoea processionea 2 Funnel slazds
Caps. Tuta absoluta 2 Tutasan slazds / Delta slazds / Black sticky slazds
Process'Attract 2 Funnel slazds
ThriPher 10 Bug-Scan Blue
Caps. Acrolepiopsis assectella 2 Delta slazds
Caps. Adoxophyes orana 2 Funnel slazds
Caps. Agrotis segetum 2 Delta slazds
Caps. Argyrotaenia pulchellana 2 Funnel slazds
Caps. Autographa gamma 2 Delta slazds
Caps. Cacoecimorpha pronubana 2 Delta slazds
Caps. Chrysodeixis chalcites 2 Delta slazds
Caps. Clepsis spectrana 2 Delta slazds
Caps. Cydia nigricana (2 mg) 2 Delta slazds
Caps. Cydia pomonella 2 Delta slazds
 Caps. Ephestia kuehniella 2 Delta slazds
Caps. Eupoecilia (=Clysia) ambiguella 2 Delta slazds
Caps. Grapholita funebrana 2 Delta slazds
Caps. Grapholita molesta 2 Delta slazds
Caps. Helicoverpa armigera (2 mg) 2 Delta slazds / Funnel slazds
Caps. Helicoverpa armigera 2 Delta slazds / Funnel slazds
Caps. Lacanobia oleracea 2 Delta slazds
 Caps. Lobesia botrana 2 Delta slazds
Caps. Opogona sacchari 2 Delta slazds
Caps. Ostrinia nubilalis 2 Delta slazds
Caps. Pandemis heparana 2 Delta slazds
Caps. Plodia interpunctella 2 Delta slazds
Caps. Plutella xylostella 2 Delta slazds
Caps. Prays oleae 2 Delta slazds
Caps. Spodoptera exigua (2 mg) 2 Delta slazds
Caps. Spodoptera exigua 2 Delta slazds
Caps. Spodoptera littoralis 2 Delta slazds
Caps. Spodoptera litura (2 mg) 2 Delta slazds
Caps. Spodoptera litura 2 Delta slazds