lv | ee | lt

Multigreen Classic

Multigreen Classic sortiment:

  Renovation Printempo 2M Somero Autuno Ferro
  23-24-10 24-6-14 30-5-8 26-5-20 18-0-30 15-0-25
(N) 23.0% 24.0% 30.0% 26.0% 18.0% 15.0%
(N-NO3) 3.2% 4.0% 2.3% 5.9% 8.5% 7.0%
(N-NH4) 5.8% 1.5% 1.2% 1.2% 0.0% 0.0%
(N-NH2) 14.0% 19.0% 26.5% 19.2% 9.5% 8.0%
(P2O5) 24.0% 6.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0%
(K2O) 10.0% 14.0% 8.0% 20.0% 30.0% 25.0%
(MgO) 0.0% 3.0% 3.0% 0.0% 3.0% 3.0%
(Fe) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0%
Kaetud N 25.0% 50.0% 40.0% 40.0% 50.0% 50.0%
Vastupidavus kuudes 2 2-3 2 3-4 3-4 3-4

Tasakaalustatud heintaimede kasv (lämmastik lahustub kontrollitult 2 kuulisel perioodil).

Greenpower väetise kontseptsioon on aastatepikkuse kogemuse ja Haifa uurimustöö

tulemus. Ülemaailmne teave, mis on järjepidevalt kogutud põldkatsete ja uuringutega

on aluseks unikaalsele Greenpower väetise kontseptsioonile. Greenpoweri kontseptsiooni

keskmes on:

Multigreen väetised: kontrollitud vabanemisega väetised avalikele rohealadele,

spordiväljakutele ja golfiväljakutele.
Osaliselt kaetud lämmastik

Multigreen Classic on kontrollitud vabanemisega mineraalväetis. Lämmastik on osaliselt

kaetud, kasutades polümeervaigust katet.

See meetod võimaldab kontrollida lämmastiku kasutamist taimede poolt, tagades nende

ühtlase kasvu.

See tähendab ka seda, et vähem toitaineid leostub keskkonda. Multigreen Classic'u

kasutamine tähendab valida jätkusuutlikkus. Multigreen Classicut on kasutatud

spordiväljakute, golfiväljakute ja avalike rohealade jaoks.

Multigreen Classicu eelised *

• Multigreen Classic'u kaaliumisisalduse allikas on kaaliumnitraat (Multi-K)

• Suurepärane laotumise tagab ühtlane graanuli suurus

• Toitained vabanevad ainult temperatuuri mõjul.

Muud tegurid, nagu pH, mullatüüp, orgaaniline aine ja

bioloogiline aktiivsus ei mõjuta toitainete vabanemist

• Kaetud lämmastik takistab kasvuhüppeid ja liigset biomassi tootmist

• Katmata toitainete kiire kasutuselevõtt tagab kohese kasvu ja

rohelise värvi effekti

• Rohumaa koostis ei muutu

• Väldib mustade kihtide moodustumist sulfaadi madalate sisalduste tõttu

• Vähendab Poa Annua arengut

• Aastaringselt tugev saagikus kõrge vastupidavus tallamisele, kulumisele, külmale,

põuale ja haigustele.

Multigreen Classic'u kasutamine

Kasutamist määravad mitmed tegurid. Kliima, ettenähtud kasutus, rohukamara kulumise

sagedus, rohu koostis ja mulla liik. Teie nõustaja on hea meelega valmis aitama teil

valmistada ette optimaalne väetisekava oma haljasalale