Üldised veebilehe www.amozoli.lv kasutustingimused

1. Kui kasutate SIA “A.M.Ozoli” (registreerimisnumber 40003522697, aadress – “Cīruļdārzi”, Eimuri, Ādažu nov., LV-2164) veebilehte www.amozoli.lv, lugege palun hoolikalt käesoleva veebilehe www.amozoli.lv kasutustingimusi (edaspidi – Tingimused).

2. Veebilehe www.amozoli.lv all mõistetakse OÜ “A.M.Ozoli” loodud veebilehte, mille internetiaadress on www.amozoli.lv , koos kogu seal sisalduva teabe ja materjalidega.

3. Külastades veebilehte www.amozoli.lv või kasutades seal sisalduvat teavet kaupade ja teenuste kohta, nõustute teie isiklikult või teie poolt esindatav isik, kui tegutsete tema nimel, käesolevate tingimustega.

4. Juhul kui te ei nõustu nende tingimustega, ärge külastage ega kasutage veebilehte www.amozoli.lv ning ärge kasutage seal sisalduvaid teenuseid ja teavet.

5. Juhime tähelepanu, et A.M.Ozoli OÜ poolt veebilehele www.amozoli.lv sisestatud andmete (sh füüsiliste isikute andmed) töötlemise eesmärk on seal märgitud teenuste osutamine ja abi osutamine veebilehe www.amozoli.lv kasutamise käigus.

6. OÜ-l “A.M.Ozoli” on õigus igal ajal ühepoolselt muuta veebilehe www.amozoli.lv sisu ja kasutustingimusi. Sellised muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebilehel www.amozoli.lv .

7. Alates hetkest, mil te alustate veebilehe www.amozoli.lv kasutamist või teostate nimetatud veebilehel mis tahes tegevust, loetakse, et olete tutvunud kasutamise ajal kehtivate tingimustega ja järginud neid. Iga veebilehe kasutaja vastutab ise selle eest, et ta vaataks tingimused regulaarselt üle, et olla kursis nende muudatustega. Kui te ei nõustu tingimustega, on veebilehe kasutamine keelatud.

Veebisaidi www.amozoli.lv kasutajatel on õigus kasutada veebilehel pakutavaid võimalusi ja teenuseid teenuse pakkumise ajal kehtiva hinnaga. A.M.Ozoli OÜ-l on õigus igal ajal omal äranägemisel muuta veebilehel www.amozoli.lv toodud hindu ja/või luua uusi tasulisi teenuseid.

9. Selleks, et saada veebilehe www.amozoli.lv registreeritud kasutajaks, tuleb järgida veebilehel www.amozoli.lv sätestatud registreerimismenetlust.

10. Iga www.amozoli.lv registreeritud kasutaja on kohustatud mitte avaldama oma juurdepääsuandmeid teistele isikutele. Kui registreeritud kasutaja profiili www.amozoli.lv kasutatakse (sealhulgas kaupade ja/või teenuste ostmisel), kasutades õiget kasutajanime ja parooli, loetakse, et registreeritud kasutaja on seda profiili ise kasutanud.

11. Veebilehe kasutaja nõustub saama veebilehelt www.amozoli.lv teavet eri liiki uudiste kohta.

12. A.M.Ozoli Ltd. ei vastuta veebilehe www.amozoli.lv kasutamise käigus tekkinud mis tahes kulude või kahjude eest.

13. Kui teil tekib kahtlusi veebilehel www.amozoli.lv avaldatud dokumendivormide täitmisel, võtke palun ühendust veebilehel www.amozoli.lv märgitud kontaktisikuga.

Kasutades veebilehel www.amozoli.lv pakutavaid teenuseid

14. Peate alati järgima veebilehel www.amozoli.lv sätestatud korda.

15. Ärge kasutage vääralt teavet aadressil www.amozoli.lv. Te võite kasutada veebilehel pakutavaid teenuseid ainult kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega. A.M.Ozoli OÜ-l on õigus peatada või lõpetada teenuste osutamine, kui tellimuse ajal ei järgita veebilehe www.amozoli.lv kasutustingimusi.

16. Kui A.M.Ozoli Ltd või tema nimel tegutsev isik soovib muudatusi registreeritud tellimuses, mis on puudulik, siis arvestage palun, et muudatusi saab taotleda e-posti teel aadressil info@amozoli.lv tellimuses märgitud e-posti aadressilt või võttes ühendust veebilehel www.amozoli.lv märgitud kontaktisikuga.

17. Kui OÜ “A.M.Ozoli” avastab vead ja/või ebatäpsused kaupade hindades või kirjeldustes veebilehel www.amozoli.lv, on tal õigus ühepoolselt tühistada kaugleping, kuni kõnealuse kauba eest on tasutud. Erandina võib A.M. Ozoli Ltd. tühistada kauglepingu juhul, kui kaugleping on sõlmitud pahauskselt või pettuse või pettuse teel; tellitud kauba puuduste tõttu; kummagi poole ülemäärase kahju tõttu; kauba maksmisega viivitamise tõttu; ja muudel seadustes ja määrustes sätestatud juhtudel.

18. Veebisaidi www.amozoli.lv kasutamine ei anna mingeid varalisi õigusi sisule, millele juurdepääs on antud. Keelatud on kasutada veebilehel www.amozoli.lv avaldatud teavet, välja arvatud juhul, kui selle sisu omanik on selleks loa andnud või kui see on seadusega muul viisil lubatud. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.amozoli.lv iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.amozoli.lv vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.amozoli.lv starpniecību.

19. Interneta vietnē www.amozoli.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „A.M.Ozoli” īpašums.

20. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA „A.M.Ozoli” ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

Saidil www.amozoli.lv sisestatud andmete kasutamine ja konfidentsiaalsus

21. OÜ “A.M.Ozoli” teavitab, et oma e-posti aadressi esitamisega nõustute, et see lisatakse andmebaasi ja võite saada teateid/ meeldetuletusi veebilehelt www.amozoli.lv alustatud, kuid lõpetamata jäänud tellimuste kohta.

22.Kasutades www.amozoli.lv nõustute, et A.M.Ozoli Ltd või mõni kolmas osapool, kes tegutseb www.amozoli.lv nimel, võib koguda ja salvestada jälgimis- ja raamatupidamisandmeid:

22.1. veebisaitide külastuste koguarv,

22.2. iga konkreetse veebisaidi külastajate arv,

22.3. veebilehe www.amozoli.lv külastajate internetiteenuse pakkujate domeeninimed,

22.4. IP-aadressid,

22.5. muud andmed süsteemide haldamiseks, veebilehe www.amozoli.lv kasutamise jälgimiseks ja selle täiustamise korraldamiseks.

23. OÜ-l “A.M.Ozoli” on õigus edastada veebilehel www.amozoli.lv kogutud ja salvestatud andmeid teistele ettevõtetele teabe ja statistika eesmärgil. Selle protsessi käigus ei avaldata ega edastata kolmandatele isikutele isikuandmeid.

24. OÜ-l “A.M.Ozoli” on õigus edastada veebilehel www.amozoli.lv kogutud andmeid ja isikuandmeid Läti Vabariigi julgeolekupolitseile juhtudel, kui isik on ostnud suures koguses tule- või plahvatusohtlikke tooteid.

25. OÜ “A.M.Ozoli” ei seosta kasutaja IP-aadressi ja e-posti aadressi andmetega, mis võimaldavad seda kasutajat tuvastada. See tähendab, et iga kasutajasessioon registreeritakse, kuid kasutaja jääb veebilehel www.amozoli.lv anonüümseks.

26. Kõik veebilehele www.amozoli.lv saadetud või sisestatud materjalid muutuvad A.M.Ozoli OÜ omandiks, mida A.M.Ozoli OÜ-l kui veebilehe www.amozoli.lv omanikul on õigus kasutada oma eesmärkidel, välja arvatud füüsiliste isikute andmed.

27. Palun võtke arvesse, et veebilehel www.amozoli.lv registreerudes nõustute, et olete esitanud tõesed andmed oma isiku kohta ja nõustute, et A.M.Ozoli Ltd. on õigustatud kasutama neid andmeid ainult eespool nimetatud eesmärkidel, sealhulgas käesolevate tingimuste punktis 24 nimetatud eesmärgil.

28. A.M.Ozoli Ltd. garanteerib, et lähetatud või ostetud kaup on defektivaba, töökorras, säilivusajaga, täielikus pakendis.

29. Kaubad, mis on kogemata tarnitud/välja antud eespool nimetatud puudustega, vahetatakse teise vastu (kui see ei ole võimalik – ostjale tagastatakse kauba summa 2 tööpäeva jooksul alates kauba tagastamisest OÜ “A.M.Ozoli” valdusesse).

30. Kaubad, mis on tahtmatult tarnitud/välja antud eespool nimetatud puudustega, kannab tarnekulud ostja.

31. Kaupu ei ole võimalik tagastada ilma eespool nimetatud puuduste ja/või kahjustatud pakendita.

32. Kauba tagastamine/tagastamine on võimalik, kui Ostja teavitab meid sellest kirjalikult e-posti teel 14 päeva jooksul.

33. A.M.Ozoli Ltd. garantiitingimused ei kehti kaupade suhtes, mida ostja süül võidakse ladustada, kasutada või kasutada ebakorrektselt: seemned, väetised.

34. A.M.Ozoli Ltd. ei vastuta kauba eest, mis on kahjustatud VAS Latvijas Pasts’i kaudu toimuva transpordi käigus.

35. Pange tähele, et garantii kehtib, kui ostja suudab esitada ostutõendi (kviitung või saatekiri).

Privaatsus ja autoriõiguse kaitse www.amozoli.lv

36. Toote tellimisega nõustute, et veebilehel www.amozoli.lv sisestatud andmeid võib OÜ “A.M.Ozoli” kasutada vastavalt eespool nimetatud veebilehe www.amozoli.lv kasutustingimustele.

37. Tellimusega jätkates kinnitate, et olete lugenud ja nõustute tarnetingimustega.

38. Tellimusega jätkates kinnitate, et olete lugenud ja nõustute garantii ja taganemisõigusega.

39. Alustades tellimist veebilehel www.amozoli.lv of A.M.Ozoli Ltd, kinnitate, et olete tutvunud kasutustingimustega ja et esitatud kontaktandmed on õiged.

Veebisaidi www.amozoli.lv kasutustingimuste kohta

40. Kui mõni käesolevate eeskirjade punktidest muutub kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud punkte.

41. Kõik käesolevatest tingimustest või teenustest tulenevad või nendega seotud vaidlused lahendatakse vastavalt seaduste ja määruste nõuetele.

42. Kõik intellektuaalomandi õigused seoses veebilehega www.amozoli.lv kuuluvad ainuüksi A.M.Ozoli Ltd-le. Nende õiguste rikkumise korral vastutab süüdlane seadustes ja määrustes sätestatud vastutuse ulatuses ning kannab täielikku vastutust kogu kahju eest, mida A.M.Ozoli Ltd. ja kolmandad isikud on kannatanud või tõenäoliselt kannatavad.

43. Teavet selle kohta, kuidas võtta ühendust A.M.Ozoli Ltd-ga, leiate veebilehe www.amozoli.lv jaotisest “Kontaktid”.

44. Vastuvõtja nõustub, et saateleht on elektrooniline ja kehtib ilma allkirjata.

45. Raamatupidamise seaduse artikli 7 kohaselt peavad füüsilisele isikule väljastataval arvel olema järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood ja aadress. See teave peab vastama isikule, kes maksab tellimuse.