lv | ee | lt

Noteikumi

Es piekrītu saņemt komerciālus paziņojumus no A.M.Ozoli SIA.

Es apzinos, ka manis iesniegto datu apstrādi veic A.M.Ozoli SIA un dati tiek apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Es atzīstu, ka sniedzu savus personas datus brīvprātīgi, piekrītu savu iesniegto datu saglabāšanai un izmantošanai komerciāliem mērķiem, un esmu informēts, ka dati netiks izpausti trešajām personām.

Es apzinos, ka man jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas.

Es apņemos informēt A.M.Ozoli SIA, ja manis iesniegtajos datos nepieciešams veikt izmaiņas, nosūtot attiecīgo informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@amozoli.lv.

Esmu informēts, ka jaunumu vēstule var tikt izsūtīta ne biežāk kā trīs reizes mēnesī.