lv | ee | lt

Artemac

Stimulē kukaiņu (piemēram, Macrolophus pygmaeus) izplatīšanos visā platībā!

Sastāvs:

Artemia spp.

Mērķis:

Olbaltumvielām bagāta plēsīgo blakšu barība.

Lietošana:

Izkaisīt uz augu lapām visā platībā, lai veicinātu un saglabātu kukaiņu izplatību visā siltumnīcas teritorijā.

Priekšrocības:

Lielais barības vielas daudzums atvieglo tās izplatīšanas iespējas lielās platībās.

Produktam garāks derīguma termiņš.

Iepakojums:

- 500g (1000ml pudele).

Glabāšana:

Neatvērtu oriģinālo iepakojumu, sausā, saules stariem pasargātā vietā, temperatūrā <25°C, ne vairāk kā 12 mēnešus.

Derīgums pēc izbēršanas platībā:

Aptuveni 14 dienas.

Papildus:

Makita lietošanas brošūra.

Video