lv | ee | lt

Biobox

Paredzēts labo kukaiņu , piemēram, Macrolophus pygmaeys, Aphidius colemani, izplatīšanai platībā.

Šeit pieejama Bio Box brošūra.

Video