lv | ee | lt

Eretmocerus sistēma

Organisma nosaukums                     spožlapsene Eretmocerus eremicus

Organisma raksturojums   kārta- Hymenoptera, dzimta- Aphelinidae

Imago: mātīte aptuveni 1 mm, citrondzeltens ar zaļām acīm, tēviņš dzelteni brūns.

 

Darbības raksturojums

Parazitē uz siltumnīcu baltblusiņas Trialeurodes vaporariorum un tabakas baltblusiņas Bemisia tabaci (priekšroku dodot tabakas baltblusiņai). E. eremicus dēj oliņu zem baltblusiņas kāpura, no olas izšķīlies parazītlapsenes kāpurs barojas ar baltblusiņas kūniņas saturu.

Izmanto siltumnīcu baltblusiņu apkarošanai segtajās platībās, augu mājās: tomātiem, gurķiem, zemenēm, paprikai, kā arī siltumnīcā audzēto ziedaugu kultūrām: puansetijām, krizantēmām, gerberām, rozēm.

Iepakojums

Pie kartona plāksnēm fiksēti parazitēti siltumnīcu baltblusiņu pupāriji, no kuriem izšķilsies E. eremicus, kā arī brīvi birstošs materiāls (parazitēti pupāriji) 100 ml kolbā. Iepakojuma veidi:

100 pupāriji/plāksne – 100 plāksnes, kopā – 10 000 pupāriji

100 pupāriji/plāksne – 50 plāksnes, kopā – 5 000 pupāriji

100 ml pudele ar 5 000 pupārijiem zāģu skaidās

Lietošanas devas:

Eretmocerus eremicus

īp/m²

Iepakojums/m²

Lietošanas intervāls

100 p/pl

100 pl

10 000 īp.

100 p/pl

50 pl

5 000 īp.

100 ml

5 000 īp.

 

Profilaktiski

1,5-3

3330-6660

1667-3330

1667-3330

3 x ar intervālu 7-14 dienas

Vispārējai izlaišanai

3-4

2500-3330

1250-1667

1250-1667

3-4 x ar 7 dienu intervālu

Invāzijas perēkļos

5-10

1000-2000

500-1000

500-1000

3-4 x ar 7 dienu intervālu

 

Lietošana

Uzmanīgi atver iepakojumu, iekarina kartona plāksnītes augos - aptuveni 60-90 cm zemāk par galotni. Jāizvairās no iekāršanas tiešā saules gaismā. Iepakojumu satvert uzmanīgi, lai nesaspiestu kūniņas ar pirkstiem!

Beramo materiālu izber tieši uz lapām vai iekārtos Bioboksos. Bioboksus jaunos augos iekar 30 cm virs augsnes līmeņa, vai vecākos augos 120 cm virs augsnes līmeņa.

Nepieciešamais mikroklimats

Gaisa temperatūrai vēlams būt robežās no 20-30°C, pie t° lielākas par 30°C E. eremicus turpina būt aktīvs.

Uzglabāšana

Pēc saņemšanas no piegādātāja 1 - 2 dienas, 6-10°C temperatūrā, tumsā.

Papildus

Latvijas valsts augu aizsardzības dienestā reģistrēto etiķeti var apskatīt spiežot šeit.

Vairāk informācija no ražotāja mājas lapas var apskatīt spiežo šeit.