lv | ee | lt

Tomāti


 

 • Slimību izturības:

  Kods Zinātniskais nosaukums Latviski
  HR   Augsta izturība
  IR   Vidēja izturība
       
  Ff Fulvia fulva Lapu brūnais pelējums
  Fol Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici Lēnā vīte
  For Fusarium oxysporum f.sp.radicislycopersici  Fuzariālā sakņu puve
  Ma Meloidogyne arenaria Sakņu nematode
  Mi Meloidogyne incognita Sakņu nematode
  Mj Meloidogyne javanica Sakņu nematode
  On Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersici)    Īstā miltrasa 
  Pst Pseudomonoas syringae pv. Bakterioze 
  Sbl Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici Lapu pelēkplankumainība
  SI   Galotnes sudrablapainība
  ToMV Tomato Mosaic Virus Tomātu virālā mozaīka
  TSWV Tomato Spotted Wilt Virus Plankumaino lapu vīšana
  Va Verticillium albo-atrum Ātrā vīte 
  Vd Verticillium dahliae Ātrā vīte