Eretmix-System – 100 – 5.000

Cīņai ar baltmušiņu.

Iepakojumā: 50 plāksnītes ar 100 pupārijiem katrā.

SKU: BIO 000119

79.27

Pēc pasūtījuma veikšanas, gaidiet produktu pieejamības apstiprinājumu.

Apraksts

Organisma nosaukums                   spožlapsenes Encarsia formosa un Eretmocerus eremicus

Organisma raksturojums kārta- Hymenoptera, dzimta- Aphelinidae

Encarsia formosa: Imago aptuveni 0,6 mm, melnu galvu un krūtīm, dzeltenu vēderu, tēviņš lielāks par mātīti, viscaur melns. Sešas attīstības stadijas (ola, trīs kāpura stadijas, kūniņa un imago). Visas attīstības stadijas izņemot imago norisinās saimnieka organismā.

Eretmocerus eremicus: mātīte aptuveni 1 mm, citrondzeltens ar zaļām acīm, tēviņš dzelteni brūns.

Darbības raksturojums

Parazitē uz siltumnīcu baltblusiņas Trialeurodes vaporariorum un tabakas baltblusiņas Bemisia tabaci (priekšroku dodot siltumnīcu baltblusiņai). Encarsia formosa iedēj oliņu baltblusiņas kāpurā, no olas izšķīlies parazītlapsenes kāpurs barojas ar baltblusiņas kūniņas saturu. Eretmocerus eremicus dēj oliņu zem baltblusiņas kāpura, no olas izšķīlies parazītlapsenes kāpurs barojas ar baltblusiņas kūniņas saturu.

Izmanto siltumnīcu baltblusiņu apkarošanai segtajās platībās, augu mājās: tomātiem, gurķiem, zemenēm, paprikai, kā arī siltumnīcā audzēto ziedaugu kultūrām: puansetijām, krizantēmām, gerberām, rozēm.

Iepakojums

Iepakojums satāv no 50% E.formosa un 50% Eretmocerus eremicus. Pie kartona plāksnītēm fiksēti parazitēti 5000 (50 plāksnītes ar 100 pupārijiem katrā vai 100 plāksnītes ar 50 pupārijiem katrā) vai 10000 (100 plāksnītes ar 100 pupārijiem katrā) siltumnīcu baltblusiņas pupāriji, no kuriem izšķilsies Encarsia formosa un Eretmocerus eremicus. Vai arī 250ml pudelīte, kurā ir 10 000 parazitēti pupāriji sajaukti ar zāģu skaidām.

Lietošanas devas:

5000 pupārīju iepakojums

 

īpatņi / m²

iepakojums / m²

lietošanas biežums, intervāls
profilaktiski

vispārējai izlaišanai

1,5 – 3

3-4

1600-3300

1200-1600

3 x ar intervālu 7-14 dienas

3-4 x ar 7 dienu intervālu

invāzijas perēkļos

5-10

500-1000

3-4 x ar 7 dienu intervālu

Lietošana

Uzmanīgi atver iepakojumu, iekarina kartona sloksnes augos – aptuveni 60-90 cm zemāk par galotni. Jāizvairās no iekāršanas tiešā saules gaismā. Iepakojumu satvert uzmanīgi, lai nesaspiestu kūniņas ar pirkstiem! Savukārt 10 000 pupāriju iepakojumu vienmērīgi izplatīt pa auga lapām.

Nepieciešamais mikroklimats

Gaisa temperatūrai vēlams būt robežās no 23-26°C, pie t° zemāk par 18°C E.formosa praktiski pārtrauc lidot, tāpat E.formosa attīstībai un parazitēšanai nelabvēlīga ir t° virs 30°C.

Uzglabāšana

Pēc saņemšanas no piegādātāja 1 – 2 dienas, 6-10°Ctemperatūrā, tumsā.

Jutīgums pret ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem

Jutīga! Par E.formosa un Eretmocerus eremicus jutīgumu pret ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem interesēties pie izplatītāja.

Latvijas valsts augu aizsardzības dienestā reģistrēto etiķeti var apskatīt spiežot šeit.

Biobest Eretmix brošūru (ENG) var apskatīt spiežot šeit.

Vairāk informācija no ražotāja mājas lapas var apskatīt spiežo šeit.

Papildu informācija
Weight 0.1 kg
Apkaro

Baltblusiņa