Eretmocerus-System – 100 – 5.000

Cīņai ar baltmušiņu.

Iepakojumā: 50 plāksnītes ar 100 pupārijiem katrā.

SKU: BIO 000171

92.19

Pēc pasūtījuma veikšanas, gaidiet produktu pieejamības apstiprinājumu.

Apraksts

Organisma nosaukums                   spožlapsene Eretmocerus eremicus

Organisma raksturojums kārta- Hymenoptera, dzimta- Aphelinidae

Imago: mātīte aptuveni 1 mm, citrondzeltens ar zaļām acīm, tēviņš dzelteni brūns.

Darbības raksturojums

Parazitē uz siltumnīcu baltblusiņas Trialeurodes vaporariorum un tabakas baltblusiņas Bemisia tabaci (priekšroku dodot tabakas baltblusiņai). E. eremicus dēj oliņu zem baltblusiņas kāpura, no olas izšķīlies parazītlapsenes kāpurs barojas ar baltblusiņas kūniņas saturu.

Izmanto siltumnīcu baltblusiņu apkarošanai segtajās platībās, augu mājās: tomātiem, gurķiem, zemenēm, paprikai, kā arī siltumnīcā audzēto ziedaugu kultūrām: puansetijām, krizantēmām, gerberām, rozēm.

Iepakojums

Pie kartona plāksnītēm fiksēti parazitēti 5000 (50 plāksnītes ar 100 pupārijiem katrā) vai 10 000 (100 plāksnītes ar 100 pupārijiem katrā) siltumnīcu baltblusiņas pupāriji, no kuriem izšķilsies E. eremicus. Vai 100ml pudelīte, kur ir paratizēti 5000 pupāriji sajaukti ar zāģu skaidām vai 30ml pudelīte, kur ir paratizēti 100 000 parazitēti siltumnīcu baltblusiņas pupāriji.

Lietošanas devas:

5 000 pupārīju iepakojums

 

īpatņi / m²

iepakojums / m²

lietošanas biežums, intervāls
profilaktiski

vispārējai izlaišanai

1,5 – 3

3-4

1600-3300

1200-1600

3 x ar intervālu 7-14 dienas

3-4 x ar 7 dienu intervālu

invāzijas perēkļos

5-10

500-1000

3-4 x ar 7 dienu intervālu

10 000 pupārīju iepakojums

 

īpatņi / m²

iepakojums / m²

lietošanas biežums, intervāls
profilaktiski

vispārējai izlaišanai

1,5 – 3

3-4

3200-6600

2400-3200

3 x ar intervālu 7-14 dienas

3-4 x ar 7 dienu intervālu

invāzijas perēkļos

5-10

1000-2000

3-4 x ar 7 dienu intervālu

Lietošana

Uzmanīgi atver iepakojumu, iekarina kartona plāksnītes augos – aptuveni 60-90 cm zemāk par galotni. Jāizvairās no iekāršanas tiešā saules gaismā. Iepakojumu satvert uzmanīgi, lai nesaspiestu kūniņas ar pirkstiem! Savukārt 100 000 pupāriju iepakojumu vienmērīgi izplatīt pa auga lapām.

Nepieciešamais mikroklimats

Gaisa temperatūrai vēlams būt robežās no 20-30°C, pie t° lielākas par 30°C E. eremicus turpina būt aktīvs.

Uzglabāšana

Pēc saņemšanas no piegādātāja 1 – 2 dienas, 8-10°Ctemperatūrā, tumsā.

Jutīgums pret ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem

Jutīga! Par Eretmocerus eremicus jutīgumu pret ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem interesēties pie izplatītāja.

Latvijas valsts augu aizsardzības dienestā reģistrēto etiķeti var apskatīt spiežot šeit.

Biobest Eretmocerus brošūru (ENG) var apskatīt spiežot šeit.

Vairāk informācija no ražotāja mājas lapas var apskatīt spiežo šeit.

Papildu informācija
Weight 0.1 kg
Apkaro

Baltblusiņa