Fermofeed Fertiplus 4-3-3 (25kg)

Fertiplus NPK 4-3-3 organisko putnu mēslu peletes

SKU: 200701

13.61

Apraksts

Fertiplus NPK 4-3-3 organisko putnu mēslu peletes

organiskais mēslojums

Sastāvs: 100 % putnu mēsli

Noteiktās kvalitātes prasības

izskats: 5 mm diametra peletes ar brūngani melnu krāsu, vāju mēslu smaržu

blīvums (kg/dm3)                               ne lielāks par                           0,9

sausna (m/m%)                                   ne mazāk par                           85,0

organisko vielu saturs (m/m%) s.m.   ne mazāk par                           65,0

pH (10% ūdens šķīdumā)                                                                   7,0 ± 0,5

pelešu lielums

zem 5 mm (m/m%)                ne mazāk par                           100,0

N saturs sastāvā (m/m%) s.m. ne mazāk par                           4,2

P2O5 saturs sastāvā (m/m%) s.m.       ne mazāk par                           3,0

K2O saturs sastāvā (m/m%) s.m.        ne mazāk par                           3,0

CaO saturs sastāvā (m/m%) s.m.        ne mazāk par                           9,0

MgO saturs sastāvā (m/m%) s.m.      ne mazāk par                           1,0

B saturs sastāvā (m/m%) s.m. ne mazāk par                           0,003

Fe saturs sastāvā (m/m%) s.m.           ne mazāk par                           0,02

Mn saturs sastāvā (m/m%) s.m.         ne mazāk par                           0,04

Zn saturs sastāvā (m/m%) s.m.          ne mazāk par                           0,04

Na saturs sastāvā (m/m%) s.m.          ne vairāk par                           0,5

Lietošana

Paprikas, tomāti, baklažāni, gurķi:                             1000–1500 kg/ha*

Kāpostaugi, arbūzi, melones, tabaka:                       1250–1750 kg/ha

Zemenes:                                                                    2000–3000 kg/ha

Kartupeļi:                                                                    750–1250 kg/ha

Sparģeļi:                                                                     500–2000 kg/ha

Vīnogulāju stādīšana:                                                 0,3–0,5 kg/stāds

Augļkoku stādīšana:                                                   2–5 kg/koks

* audzēšanai slēgtās telpās nepieciešams divkāršs daudzums.

Drošības prasības.

S2 S13 S20/21 S36/37/39 Nav pieļaujama nonākšana bērnu rokās.

Ar izstrādājamu veicamos darbos jāievēro vispārējās pārtikas drošuma prasības. Jāizvairās no nokļūšanas acīs, mutē un rētās. Veicot darbus, atkārtoti jāmazgā rokas, pēc darbu beigšanas rūpīgi jānotīrās, jānomazgājas un jānomaina apģērbs. Saindēšanās vai alerģiskas saslimšanas gadījumā vai tad, ja pastāv aizdomas par tādām, nekavējoties jāpārtrauc darbs.

Aizsardzības pasākumi, sagatavojot izstrādājumu pielietošanai, kā arī to lietojot: aizsargapģērbs, aizsargājošs galvas segums, aizsargājošie cimdi, aizsargbrilles, cimdi.

Pirmās palīdzības sniegšanas kartība: Pēc pirmās palīdzības sniegšanas uz vietas  jānodrošina ārsta un ārstnieciskās iestādes aprūpe.

Vides aizsardzības prasības: Izstrādājuma, tā neizlietota atlikuma, ar to kontaktā nonākuša iepakojumu materiāla izmešana upēs, stāvoša un tekoša ūdens tilpnēs, krātuvēs ir aizliegta.

Ražotājs: Ferm O Feed BVGerstdijk 65704 RG Helmond, Nīderlande

Ievedējs: AM Ozoli SIA, Cīruļdārzi, Ādažu nov., LV-2164, Latvija.

Iepakojums: 25 kg vai 500kg.

Uzglabāšana: sausā, labi vēdinātā vietā, zem jumta, oriģinālajā iepakojumā, 5 gadi

Sertifikāta numurs: 02.5/11030-1/2010MgSzH

Fertiplus abilst Eiropas kopienas regulai EEC 834/2007 un EU 889/2008 par organiskās audzēšanas izejvielām un Kontroles Savienības Sertifikācija šādam mērķim to ir sertificējusi ar licences numuru CU 800837 un Ecocert Izejvielas sertificējusi ar licences numuru 159781NL1600n1e.

Importa atļaujas numurs: 02-AH-015/(ST)

Atļauts izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā sarkaņā ar EK regulas 899/2008 1 pielikumu.

Iepakojums: 25kg.

Produkta brošūru var apskatīt šeit.

Papildu informācija
Weight 25 kg