Apraksts

Mēslošanas sistēmas izvēle ir atkarīga no:

 • Sūkņa jaudas (m3/h).
 • Vārstu skaita.
 • Koncentrātu tvertņu izmēra.
 • Recepšu skaita.

Ar mēslošanas mezglu var kontrolēt (atkarībā no modeļa):

 • Laistīšanas ciklu sākumu, beigas, atkārtojumus katram vārstam.
 • Ūdens padevi katram vārstam.
 • EC.
 • pH.

Laistīšanas cikls var sākties atkarībā no:

 • Iestatītā pulksteņa laika.
 • Intervāla starp laistīšanas reizēm.
 • Saules radiācijas.
 • Substrāta mitruma sensora.

Mēslošanas mezgls var tikt kontrolēts ar dažādu firmu klimata datoriem.

*Atkarībā no klienta vajadzībām, piedāvājam piemērotāko risinājumu.