Interneta vietnes www.amozoli.lv  vispārīgie lietošanas noteikumi

1. Izmantojot SIA „A.M.Ozoli” (reģistrācijas Nr. 40003522697, adrese – “Cīruļdārzi”, Eimuri, Ādažu nov., LV-2164) interneta vietni www.amozoli.lv  lūdzam rūpīgi izlasīt šīs interneta vietnes www.amozoli.lv  lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).

2. Ar interneta vietni www.amozoli.lv  tiek saprasta SIA „A.M.Ozoli”  izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.amozoli.lv ,ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.

3. Apmeklējot interneta vietni www.amozoli.lv  vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.

4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.amozoli.lv  kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

5. Informējam, ka SIA „A.M.Ozoli” interneta vietnē www.amozoli.lv  ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.amozoli.lv  lietošanas laikā.

6. SIA „A.M.Ozoli”  ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.amozoli.lv  saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.amozoli.lv .

7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.amozoli.lv  vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad lietot interneta vietni ir aizliegts.

8. Interneta vietnes www.amozoli.lv  lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA „A.M.Ozoli”  ir tiesības jebkurā brīdī, pēc saviem ieskaitiem, mainīt interneta vietnē www.amozoli.lv  norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

9. Lai kļūtu par interneta vietnes www.amozoli.lv  reģistrēto lietotāju, ir jāievēro interneta vietnē www.amozoli.lv  noteiktā reģistrēšanās kārtība.

10. Katram interneta vietnē www.amozoli.lv  reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.amozoli.lv  tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

11. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.amozoli.lv  par dažāda veida aktualitātēm.

12. SIA „A.M.Ozoli”  neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.amozoli.lv  lietošanas laikā.

13. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA „A.M.Ozoli”  interneta vietnē www.amozoli.lv  ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes www.amozoli.lv  kontaktpersonu.

 Interneta vietnē www.amozoli.lv  piedāvāto pakalpojumu izmantošana

14. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.amozoli.lv  norādīto kārtību.

15. Neizmantojiet interneta vietnē www.amozoli.lv  ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA „A.M.Ozoli”  ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.amozoli.lv  lietošanas noteikumiem.

16. Pieprasot SIA „A.M.Ozoli”  vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz info@amozoli.lv no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar kontaktpersonu, kura norādīta interneta vietnē www.amozoli.lv .

17. SIA „A.M.Ozoli” , konstatējot interneta vietnē www.amozoli.lv  kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA„A.M.Ozoli”  distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

18. Interneta vietnes www.amozoli.lv  lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.amozoli.lv  ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.amozoli.lv  iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.amozoli.lv  vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.amozoli.lv  starpniecību.

19. Interneta vietnē www.amozoli.lv  tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „A.M.Ozoli”  īpašums.

20. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA „A.M.Ozoli”  ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

 Interneta vietnē www.amozoli.lv  ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte

21. SIA „A.M.Ozoli”  informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.amozoli.lv  paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.

22. Lietojot interneta vietni www.amozoli.lv , piekrītat, ka SIA „A.M.Ozoli”  vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.amozoli.lv  vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

22.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,

22.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,

22.3. www.amozoli.lv  apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,

22.4. IP adreses,

22.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.amozoli.lv  interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

23. SIA „A.M.Ozoli”  interneta vietnē www.amozoli.lv  apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. Dati, kas ļautu identificēt personu, šajā procesā netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām.

24. SIA „A.M.Ozoli”  interneta vietnē www.amozoli.lv  apkopotos datus un personīgo informāciju ir tiesīga sniegt LR Drošības policijai gadījumos, kad persona iegādājusies viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu produkciju lielos apmēros.

25. SIA „A.M.Ozoli”  nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.amozoli.lv  lietotājs paliks anonīms.

26. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.amozoli.lv  , kļūst par SIA „A.M.Ozoli” īpašumu, kurus SIA „A.M.Ozoli”  kā interneta vietnes www.amozoli.lv  īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.

27. Lūdzu, ievērojiet, ka reģistrējoties interneta vietnē www.amozoli.lv , jūs piekrītat, ka esat sniedzis patiesu informāciju par savu identitāti un esat piekritis, ka SIA „A.M.Ozoli”  šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos, tai skaitā šo noteikumu 24.punktā norādītajam mērķim.

27.1. Fiziska vai juridiska persona, kura iegādājas  amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli ar amonija nitrāta slāpekļa saturu 20 un vairāk procentu, apliecina, ka interneta vietnē www.amozoli.lv  uzrādītie personas dati (fiziskai personai reģ. numurs), ir patiesi. Amonija nitrāta saturošu mēslošanas līdzekļu tirdzniecības ierobežojumi ir noteikti Eiropas Komisijas (EK) pieņemtajos grozījumos regulā par ķīmisku vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (Nr.  552/2009  552/2009 ).

27.2 Fiziska vai juridiska persona, kura iegādājas  amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli ar amonija nitrāta slāpekļa saturu 20 un vairāk procentu, apliecina, ka interneta vietnē www.amozoli.lv  iegādātie mēslošanas līdzekļi tiks izmantoti tikai augu mēslošanai.

Garantija un preces atgriešana

28. SIA „A.M.Ozoli”  garantē, ka izsūtītā vai iegādātā prece ir bez defektiem, strādājošā kārtībā, ar labu derīguma termiņu, veselā iepakojumā.

29. Preci, kura, netīšā veidā, ir piegādāta/ izsniegta ar augstākminētiem defektiem, tiek mainīta pret citu ( ja tas nav iespējams- pircējam tiek atgriezta preces summa 10 darba dienu laikā, no brīža, kad prece tiek atgriezta SIA „A.M.Ozoli”  īpašumā).

30. Preces, kuras, netīšā veidā, ir piegādāta/ izsniegta ar augstākminētiem defektiem, piegādes izmaksas sedz Pircējs.

31. Preces atgriešana bez augstākminētiem defektiem un/ vai bojātu iepakojumu, nav iespējama.

32. Garantija/ preces atgriešana/sūdzība par kvalitāti iespējama, ja pircējs rakstiski, e-pastā, par to ziņo 14 dienu laikā no preces saņemšanas.

33. SIA „A.M.Ozoli”  garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz precēm, kuras, pircēja vainas dēļ, var tikt uzglabātas, izmantotas vai pielietotas nepareizā veidā: sēklas, minerālmēsli, stādi u.c.

34. SIA „A.M.Ozoli”  nenes atbildību par precēm, kuras tiek bojātas pārvadāšanas laikā ar VAS Latvijas Pasts starpniecību.

35. Informējam, ka garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (čeku vai pavadzīmi).

Interneta vietnes www.amozoli.lv  privātuma un autortiesību aizsardzība

36. Uzsākot preces pasūtīšanu, piekrītat, ka interneta vietnē www.amozoli.lv  ievadītos datus, SIA „A.M.Ozoli”  var izmantot saskaņā ar iepriekš norādītajiem interneta vietnes www.amozoli.lv  lietošanas noteikumiem.

37. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat preču piegādes nosacījumiem.

38. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.

39. Uzsākot preces pasūtīšanu, SIA „A.M.Ozoli”  internet vietnē www.amozoli.lv , apliecinat, ka esat iepazinies ar lietošanas noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi.

Par interneta vietnes www.amozoli.lv  lietošanas noteikumiem

40. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

41. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

42. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.amozoli.lv  pieder tikai un vienīgi SIA „A.M.Ozoli” . Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „A.M.Ozoli”  un trešajām personām.

43. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA „A.M.Ozoli” , skatiet mājas vietnes www.amozoli.lv  sadaļā „Kontakti”.

44. Preču saņēmējs piekrīt, ka piegādes dokuments ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.

45. Atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 7. pantam, rēķina izrakstīšanai fiziskai personai ir nepieciešams: vārds un uzvārds, personas kods un adrese. Šai informācijai ir jāatbilst tai personai, kura veiks pasūtījuma apmaksu.