Bendrosios svetainės www.amozoli.lv naudojimo sąlygos

1. Naudodamiesi SIA „A.M.Ozoli” (registracijos Nr. 40003522697, adresas – „Cīruļdārzi”, Eimuri, Ādažu nov., LV-2164) interneto svetaine www.amozoli.lv, atidžiai perskaitykite šios interneto svetainės www.amozoli.lv naudojimo sąlygas (toliau – Sąlygos).

2. Interneto svetainė www.amozoli.lv suprantama kaip „A.M.Ozoli Ltd.” sukurta interneto svetainė, kurios interneto adresas yra www.amozoli.lv , su visa joje esančia informacija ir medžiaga.

3. Apsilankydami svetainėje www.amozoli.lv arba naudodamiesi joje esančia informacija apie prekes ir paslaugas, jūs asmeniškai arba asmuo, kuriam atstovaujate, jei veikiate jo vardu, sutinkate su šiomis sąlygomis.

4. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nesilankykite ir nesinaudokite interneto svetaine www.amozoli.lv ir nesinaudokite joje teikiamomis paslaugomis bei informacija.

5. Informuojame, kad A.M.Ozoli Ltd. interneto svetainėje www.amozoli.lv įvestos informacijos (įskaitant fizinių asmenų duomenis) tvarkymo tikslas – teikti joje nurodytas paslaugas ir pagalbą naudojantis interneto svetaine www.amozoli.lv.

6. UAB „A.M.Ozoli” turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti svetainės www.amozoli.lv turinį ir naudojimo sąlygas. Tokie pakeitimai įsigalioja juos paskelbus svetainėje www.amozoli.lv .

7. Nuo to momento, kai pradedate naudotis svetaine www.amozoli.lv arba atliekate bet kokią veiklą svetainėje, laikoma, kad susipažinote su naudojimo metu galiojančiomis sąlygomis ir nuostatomis ir jų laikotės. Kiekvienas svetainės naudotojas privalo reguliariai peržiūrėti taisykles, kad būtų informuotas apie visus pakeitimus. Jei nesutinkate su sąlygomis, jums draudžiama naudotis svetaine.

8. www.amozoli.lv vartotojai turi teisę naudotis svetainėje siūlomomis priemonėmis ir paslaugomis už kainą, galiojančią paslaugos teikimo metu. „A.M.Ozoli Ltd.” turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti interneto svetainėje www.amozoli.lv nurodytas kainas ir (arba) sukurti naujas mokamas paslaugas.

9. Norėdami tapti registruotu www.amozoli.lv naudotoju, turite laikytis www.amozoli.lv nustatytos registracijos procedūros.

10. Kiekvienas registruotas www.amozoli.lv naudotojas privalo neatskleisti savo prieigos duomenų kitiems asmenims. Jei registruoto naudotojo profilis www.amozoli.lv yra naudojamas (įskaitant prekių ir (arba) paslaugų pirkimą) naudojant teisingą naudotojo vardą ir slaptažodį, laikoma, kad registruotas naudotojas naudojasi profiliu.

11. Svetainės naudotojas sutinka gauti informaciją iš svetainės www.amozoli.lv apie įvairias naujienas.

12. „A.M.Ozoli” Ltd. neatsako už jokias išlaidas ir bet kokią žalą, patirtą naudojantis interneto svetaine www.amozoli.lv.

13. Kilus neaiškumams dėl interneto svetainėje www.amozoli.lv paskelbtų dokumentų formų pildymo, prašome kreiptis į interneto svetainėje www.amozoli.lv nurodytą kontaktinį asmenį.

Naudojimasis www.amozoli.lv siūlomomis paslaugomis

14. Visada privalote laikytis www.amozoli.lv nurodytų procedūrų.

15. Nepiktnaudžiaukite www.amozoli.lv pateikta informacija. Svetainėje siūlomomis paslaugomis galite naudotis tik laikydamiesi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. „A.M.Ozoli Ltd.” turi teisę sustabdyti arba nutraukti paslaugų teikimą, jei užsakymo metu nesilaikoma svetainės www.amozoli.lv naudojimo sąlygų.

16. Prašydami „A.M.Ozoli Ltd” ar jos vardu veikiančio asmens atlikti pakeitimus užregistruotame užsakyme, kuris yra neužbaigtas, atkreipkite dėmesį, kad prašymus dėl pakeitimų galima pateikti el. paštu info@amozoli.lv užsakyme nurodytu el. pašto adresu arba kreipiantis į interneto svetainėje www.amozoli.lv nurodytą kontaktinį asmenį.

17. UAB „A.M.Ozoli”, nustačiusi klaidų ir (arba) netikslumų prekių kainose ar aprašymuose interneto svetainėje www.amozoli.lv, turi teisę vienašališkai nutraukti nuotolinę sutartį, kol nebus įskaitytas apmokėjimas už atitinkamas prekes. Išimties tvarka „A.M.Ozoli Ltd.” gali nutraukti nuotolinę sutartį tais atvejais, kai nuotolinė sutartis sudaryta dėl kitos šalies piktavališkumo, apgaulės ar prievartos; dėl užsakytų prekių defektų; dėl vienos ar kitos šalies patirtų pernelyg didelių nuostolių; dėl vėlavimo sumokėti už prekes ir kitais įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais.

18. Naudojimasis www.amozoli.lv svetaine nesuteikia jokių nuosavybės teisių į turinį, prie kurio suteikiama prieiga. Draudžiama naudoti www.amozoli.lv skelbiamos informacijos turinį, išskyrus atvejus, kai tai leidžia turinio savininkas arba kitaip numato įstatymai. Šios Sąlygos nesuteikia teisės naudoti jokio prekės ženklo pavadinimo ar logotipo, esančio www.amozoli.lv. Draudžiama pašalinti, padaryti nesuprantamus ar pakeisti bet kokius www.amozoli.lv rodomus ar per www.amozoli.lv pateikiamus pranešimus.

19. www.amozoli.lv rodomas prekių turinys ir aprašymas bei kita informacija, kuri yra A.M.Ozoli Ltd nuosavybė.

20. Dėl naudojamų paslaugų A.M.Ozoli Ltd. turi teisę siųsti pranešimus, priminimus apie pradėtas, bet nebaigtas teikti paslaugas ir kitą informaciją įvestu elektroninio pašto adresu, kad pagerintų paslaugų teikimo kokybę.

www.amozoli.lv įvestų duomenų naudojimas ir konfidencialumas

21. „A.M.Ozoli” Ltd. informuoja, kad nurodydami savo el. pašto adresą sutinkate, kad jis būtų įtrauktas į duomenų bazę ir galėtumėte gauti pranešimus / priminimus apie pradėtus, bet neįvykdytus užsakymus iš svetainės www.amozoli.lv.

22. Naudodamiesi www.amozoli.lv , sutinkate, kad A.M.Ozoli Ltd arba bet kuri trečioji šalis, veikianti www.amozoli.lv vardu, gali rinkti ir saugoti stebėjimo ir apskaitos duomenis:

22.1. bendras apsilankymų svetainėse skaičius,

22.2. kiekvienos svetainės lankytojų skaičių,

22.3. interneto paslaugų teikėjų, kurie lankosi svetainėje www.amozoli.lv, domenų vardus,

22.4. IP adresai,

22.5. kitus duomenis, skirtus sistemoms administruoti, www.amozoli.lv svetainės naudojimui stebėti ir jos tobulinimui organizuoti.

23. „A.M.Ozoli” Ltd. turi teisę svetainėje www.amozoli.lv surinktus ir saugomus duomenis perduoti kitoms bendrovėms informaciniais ir statistiniais tikslais. Šio proceso metu jokia asmenį identifikuojanti informacija neatskleidžiama ir neperduodama trečiosioms šalims.

24.SIA „A.M.Ozoli” turi teisę pateikti svetainėje www.amozoli.lv surinktus duomenis ir asmeninę informaciją Latvijos Respublikos saugumo policijai tais atvejais, kai asmuo dideliais kiekiais įsigijo degių ar sprogių produktų.

25. „A.M.Ozoli” Ltd. nesieja naudotojo IP adreso ir el. pašto adreso su duomenimis, leidžiančiais identifikuoti šį naudotoją. Tai reiškia, kad kiekviena naudotojo sesija bus registruojama, tačiau www.amozoli.lv naudotojas išliks anonimiškas.

Visa svetainėje www.amozoli.lv atsiųsta ar įvesta medžiaga tampa A.M.Ozoli Ltd nuosavybe, kurią A.M.Ozoli Ltd, kaip svetainės www.amozoli.lv savininkė, turi teisę naudoti savo tikslais, išskyrus fizinių asmenų duomenis.

27. Atkreipkite dėmesį, kad registruodamiesi svetainėje www.amozoli.lv , sutinkate, kad pateikėte teisingą informaciją apie savo tapatybę, ir sutinkate, kad „A.M.Ozoli Ltd” gali naudoti šiuos duomenis tik pirmiau nurodytais tikslais, įskaitant šių sąlygų 24 punkte nurodytą tikslą.

27.1. Fizinis ar juridinis asmuo, perkantis amonio nitrato trąšas, kuriose amonio nitrato azoto kiekis yra ne mažesnis kaip 20 proc., patvirtina, kad interneto svetainėje www.amozoli.lv pateikti asmens duomenys (fizinio asmens registracijos numeris) yra teisingi. Trąšų, kurių sudėtyje yra amonio nitrato, prekybos apribojimai nustatyti Europos Komisijos (EK) priimtame Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamento (Nr. 552/2009 552/2009 ) pakeitime.

27.2. Fizinis ar juridinis asmuo, perkantis amonio nitrato trąšas, kuriose amonio nitrato azoto kiekis sudaro 20 proc. ar daugiau, patvirtina, kad iš www.amozoli.lv įsigytos trąšos bus naudojamos tik augalų tręšimui.

Garantija ir prekių grąžinimas

28.A.M.Ozoli Ltd garantuoja, kad išsiųstos arba įsigytos prekės yra be defektų, tinkamos naudoti, tinkamo galiojimo laiko, pilnai supakuotos.

29. Prekės, kurios netyčia buvo pristatytos/išduotos su pirmiau nurodytais trūkumais, keičiamos į kitas (jei tai neįmanoma – pirkėjui grąžinama prekių suma per 2 darbo dienas nuo prekių grąžinimo SIA „A.M.Ozoli”).

30.Prekės, kurios netyčia pristatomos/išduodamos su aukščiau nurodytais defektais, yra apmokamos Pirkėjo pristatymo išlaidų sąskaita.

31.Prekės be pirmiau nurodytų defektų ir (arba) pažeistos pakuotės grąžinti negalima.

32.Garantija ir (arba) prekių grąžinimas galimas, jei pirkėjas per 14 dienų raštu, el. paštu praneša mums apie tai.

33.A.M.Ozoli Ltd. garantijos sąlygos netaikomos prekėms, kurios dėl pirkėjo kaltės gali būti netinkamai laikomos, naudojamos ar naudojamos: sėkloms, trąšoms.

34. SIA „A.M.Ozoli” neatsako už prekes, sugadintas gabenimo per VAS Latvijas Pasts metu.

35.Atkreipkite dėmesį, kad garantija galioja, jei pirkėjas gali pateikti pirkimą patvirtinantį dokumentą (kvitą arba pristatymo dokumentą).

Privatumo ir autorių teisių apsauga www.amozoli.lv

36. Tęsdami prekių užsakymą sutinkate, kad svetainėje www.amozoli.lv įvestus duomenis „A.M.Ozoli Ltd” gali naudoti pagal pirmiau nurodytas svetainės www.amozoli.lv naudojimo sąlygas.

37.Pradėdami užsakyti prekes patvirtinate, kad perskaitėte pristatymo sąlygas ir su jomis sutinkate.

38.Pradėdami užsakyti prekes patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su garantija ir teise atsisakyti sutarties.

39. Pradėdami užsakymo procesą SIA „A.M.Ozoli” interneto svetainėje www.amozoli.lv, patvirtinate, kad perskaitėte naudojimo sąlygas ir kad pateikti kontaktiniai duomenys yra teisingi.

Apie svetainės www.amozoli.lv naudojimo sąlygas

40. Jei kuri nors iš šiose taisyklėse nurodytų nuostatų tampa negaliojančia, likusioms taisyklėms tai įtakos neturi.

41 Bet kokie ginčai, kylantys dėl šių Sąlygų ar Paslaugų arba su jomis susiję, bus nagrinėjami pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

42. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su interneto svetaine www.amozoli.lv, priklauso tik bendrovei „A.M.Ozoli Ltd”. Šių teisių pažeidimo atveju kaltoji šalis atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta atsakomybe ir yra visiškai atsakinga už visą A.M.Ozoli Ltd. ir trečiosioms šalims padarytą ar galimai padarytą žalą.

Informacijos, kaip susisiekti su „A.M.Ozoli Ltd”, rasite svetainės www.amozoli.lv skyriuje „Kontaktai”.

44 Gavėjas sutinka, kad važtaraštis būtų elektroninės formos ir galiotų be parašo.

45. 5 straipsnis, išrašant sąskaitą faktūrą fiziniam asmeniui, reikia pateikti šiuos duomenis: vardą ir pavardę, asmens kodą ir adresą. Ši informacija turi atitikti asmens, kuris apmokės užsakymą, duomenis.